Zapraszamy na cykl trzech bezpłatnych konferencji pod tytułem: „Inwestycje na giełdzie – jak zacząć? Szanse i ryzyko”.

Prowadzącym będzie Rafał Janik, doktorant na Uniwersytecie Gdańskim, autor kilku książek i ponad stu pięćdziesięciu artykułów o tematyce ekonomicznej. Ma bogate doświadczenie wykładowe oraz szeroką wiedzę na temat rynków inwestycyjnych.Konferencja ma charakter edukacyjno-informacyjny i będzie zawierała elementy warsztatów, które pomogą przygotować się uczestnikom do pierwszych samodzielnych kroków na giełdzie. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Konferencja ma charakter edukacyjno-informacyjny i będzie zawierała elementy warsztatów, które pomogą przygotować się uczestnikom do pierwszych samodzielnych kroków na giełdzie. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma certyfikat.

Wstęp wolny!

Gdzie i kiedy?

22.09.2015 r. godz. 17.30 – 19.00

Collegium Da Vinci sala A303,
ul. gen. Tadeusza Kutrzeby 10, 61-719 Poznań

23.09.2015 r. godz. 18.00 – 19.30

Business Link, Malta Office Park, ul. Abpa. Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań

24.09.2015 r. godz. 18:00 – 19.30

Park Naukowo-Technologiczny w Poznaniu,
ul. Rubież 46, 61-001 Poznań

Szczegółowy plan konferencji

Wstęp (część wspólna dla wszystkich konferencji)

 • Kim jest inwestor?
 • Jak zacząć inwestować?
 • Szanse i ryzyko. Prezentacja stóp zwrotu z poszczególnych instrumentów oraz położenie nacisku na czynniki zagrażające inwestorom.
 • Jak uzyskać dostęp do rynku giełdowego?
22 września 2015

 • Wstęp
 • „Architektura” rynku papierów wartościowych w Polsce.
 • Organizacja poszczególnych parkietów giełdowych.
 • Rynek regulowany GPW
 • Rynek New Connect
 • Rynek Catalyst
 • Rynek instrumentów pochodnych
 • Wybrane giełdy światowe w odniesieniu do GPW.
 • Przebieg sesji giełdowej.
 • Rynek pierwotny, jako szczególny rodzaj rynku giełdowego.
 • Podsumowanie – zbiorcza prezentacja segmentów rynku, wraz z różnicami pomiędzy nimi.
 • Czas na pytania.
 • Wypełnienie ankiet i rozdanie certyfikatów
23 września 2015

 • Wstęp.
 • Skąd się bierze cena?
 • Kiedy jest tanio, a kiedy drogo – definiowanie trendu na giełdzie, ocena stanu koniunktury, czynniki makroekonomiczne.
 • Czynniki pozwalające przewidzieć stan koniunktury na giełdzie.
 • Czynniki rynkowe
 • Czynniki ekonomiczne
 • Czynniki polityczne
 • Przebieg długoterminowych cykli giełdowych.
 • Indeksy giełdowe, jako syntetyczne wskaźniki koniunktury.
 • Czas na pytania.
 • Wypełnienie ankiet i rozdanie certyfikatów.
24 września 2015

 • Wstęp.
 • Podstawy analizy spółek giełdowych i innych instrumentów.
 • Analiza techniczna
 • Analiza fundamentalna
 • Analiza przykładowych spółek
 • Fundusze inwestycyjne – czy warto zdać się na profesjonalistów?
 • Rola funduszy inwestycyjnych w kształtowaniu trendów giełdowych.
 • Wyniki funduszy z punktu widzenia inwestora.
 • Alternatywy dla rynku giełdowego.
 • Rynek walutowy .
 • Rynek nieruchomości.
 • Rynki surowcowo-towarowe.
 • Pułapki czekające na inwestora (upadłość firmy, rolowanie instrumentów, niska płynność, prawa akcjonariusza itp.)
 • Kwestia rozliczeń podatkowych (dywidendy, podatek od zysków kapitałowych, roczne zestawienie podatkowe PIT).
 • Podsumowanie

 Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, działanie 8.2. „Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”.

Organizatorem konferencji jest Emisoft sp. z o.o.

Polska 8.2