Automatyczny Menedżer Inwestycyjny – główny projekt Spółki eMISoft. Automatyczny Menedżer Inwestycyjny to nowoczesna platforma umożliwiająca polskim inwestorom indywidualnym tworzenie, testowanie i optymalizację automatycznych systemów inwestycyjnych oraz zastosowanie ich na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do tej pory, pełna automatyzacja handlu była niedostępna dla polskich inwestorów – za wyjątkiem wielkich graczy oraz garstki pasjonatów posiadających zaawansowane umiejętności programowania. Platforma tworzona przez eMISoft dostarcza wygodnych i intuicyjnych narzędzi służących do budowania własnych, w pełni zautomatyzowanych systemów inwestycyjnych.

Projekt Automatyczny Menedżer Inwestycyjny jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka – Działanie 8.1.

Polska 8.1